Trips and Tours

STD 6 (2019) Trip to JKIA Nairobi.

PLAYGROUP (2019) Trip to Poa place.

Lake Bogoria trip 2019.

Testimony School PP1 to Makongi farm.

PP1 (2018) trip to Makongi farm.

Testimony School trip to Maasai Mara

Primary School trip to Maasai Mara.

Testimony School PP1 trip to POA place

Playgroup (2018) trip to POA place.

Testimony School Grade 1 tour to Mt. Elgon

Grade 1 (2018) tour to Mt. Elgon.

Scouts (2018) tour to Nyeri.

Subscribe to our newsletter.

We keep your address confidential.